Tag: Lịch Sử

Trừu Tượng là gì ? Thế nào là trừu tượng ?

Trừu Tượng là gì?  Đã bao giờ bạn tự hỏi lại bản thân là thật sự Trừu Tượng có nghĩa gì? Như thế nào được gọi là trừu tượng? Và Tại sao nhiều người lại thích về đề tài này? Hãy cùng Duy Khánh tìm hiểu một chút khái niệm về trừu tượng nhé các bạn.  Định […]

Read more

Tranh Sơn Dầu

Lịch sử về tranh sơn dầu Việt Nam Khởi Đầu Hội Hoạ Việt Nam Tranh Sơn Dầu Việt Nam, hình thành các thể loại tranh hiện đại hay cổ điển nói chung và sơn dầu nói riêng, hoàn toàn ảnh hưởng bởi Phương Tây. Thật vậy, những hoạ sĩ  thời đầu của Việt Nam đã tìm tòi […]

Read more